การเผาผลาญแคลอรี่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ คำนวณการเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างรวดเร็วด้วยค่า MET

น้ำหนัก:
กิโลกรัม
ข้อควรระวัง: ค่า MET เป็นวิธีการประเมินที่ 1 MET เทียบเท่ากับการบริโภคออกซิเจนในสถานะพักผ่อน ประมาณ 3.5 มล./กก./นาที การคำนวณการเผาผลาญแคลอรี่จะพิจารณาเฉพาะ 'น้ำหนัก' และ 'ระยะเวลาการออกกำลังกาย' ในระหว่างกิจกรรมเฉพาะกิจในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด เผาผลาญแคลอรี่จริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยบุคคล ความเข้มข้นของการออกกำลังกาย เทคนิค และเงื่อนไขสภาพแวดล้อม
bicycling, mountain, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.5
bicycling, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.5
bicycling, leisure ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.8
activity video game (e.g., Wii Fit) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.3
bicycling, 30-50 watts,light effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
bicycling, 90-100 watts, moderate to vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6.8
bicycling, 161-200 watts, vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)11
calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, jumping jacks), vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, lunges), moderate effort, going up & down from floor ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.8
calisthenics (e.g., sit-ups, abdominal crunches), light effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.8
circuit training ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
Elliptical trainer, moderate effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
resistance training ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
squats ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
health club exercise, general (Taylor Code 160) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
health club exercise classes, general, gym/weight training combined in one visit ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
health club exercise, conditioning classes ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.8
rope skipping, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12.3
rowing, stationary ergometer, general, vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
slide board exercise, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)11
slimnastics, jazzercise ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
stretching, mild ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.3
pilates, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3
upper body exercise, arm ergometer ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.8
upper body exercise, stationary bicycle - Airdyne (arms only)40 rpm, moderate ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.3
water aerobics, water calisthenics, water exercise ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.3
yoga, Hatha ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.5
yoga, Power ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
ballet, modern, or jazz, general, rehearsal or class ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
tap ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.8
aerobic, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.3
bench step class, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.5
ethnic or cultural dancing ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.5
ballroom, fast ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
disco ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.8
ballroom ,general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)11.3
ballroom, slow ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3
Anishinaabe Jingle Dancing ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
Caribbean dance ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
lying quietly ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)1.3
sitting quietly ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)1.3
standing quietly ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)1.3
sleeping ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)1
Running, 4 mph (13 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
running, 5 mph (12 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.3
running, 5.2 mph (11.5 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9
running, 6 mph (10 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9.8
running, 6.7 mph (9 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)10.5
running, 7 mph (8.5 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)11
running, 7.5 mph (8 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)11.5
running, 8 mph (7.5 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)11.8
running, 8.6 mph (7 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12.3
running, 9 mph (6.5 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12.8
running, 10 mph (6 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)14.5
running, 11 mph (5.5 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)16
running, 12 mph (5 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)19
running, 13 mph (4.6 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)19.8
running, 14 mph (4.3 min/mile) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)23
running, cross country ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9
running, stairs, up ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)15
running, marathon ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)13.3
archery, non-hunting ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.3
badminton, competitive (Taylor Code 450) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
badminton, social singles and doubles, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
basketball, game (Taylor Code 490) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
basketball, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6.5
basketball, shooting baskets ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.5
basketball, drills, practice ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9.3
billiards ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.5
bowling (Taylor Code 390) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3
boxing, in ring, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12.8
boxing, punching bag ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
boxing, sparring ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.8
broomball ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
cheerleading, gymnastic moves, competitive ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
coaching, football, soccer, basketball, baseball, swimming, etc. ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
cricket, batting, bowling, fielding ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.8
croquet ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.3
curling ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
darts, wall or lawn ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.5
fencing ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
frisbee playing, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3
golf, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.8
hacky sack ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
handball, general (Taylor Code 520) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12
high ropes course, multiple elements ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
hang gliding ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
hockey general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
horseback riding, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
jai alai ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12
martial arts ( judo, karate, kick boxing, tae kwan do,Muay Thai boxing) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)10.3
juggling ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
moto-cross, off-road motor sports, all-terrain vehicle, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
orienteering ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9
paddleball, casual, general (Taylor Code 460) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
polo, on horseback ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
racquetball, general (Taylor Code 470) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
rock climbing, ascending rock, high difficulty ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.5
rodeo sports, general, moderate effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
rope jumping, fast pace, >= 100 skips/min ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12.3
rope jumping, slow pace, < 100 skips/min ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.8
rugby, union, team, competitive ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.3
skateboarding, general, moderate effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
skateboarding, competitive, vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
rollerblading ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9.8
soccer, competitive ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)10
soccer, casual, general (Taylor Code 540) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
softball or baseball, fast or slow pitch, general (Taylor Code 440) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
softball,pitching ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
squash, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.3
table tennis, ping pong (Taylor Code 410) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
tennis, doubles (Taylor Code 430) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
tennis, singles (Taylor Code 420) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
trampoline, recreational ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
trampoline, competitive ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.5
volleyball (Taylor Code 400) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
volleyball, competitive, in gymnasium ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
volleyball, beach, in sand ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
wrestling (one match = 5 minutes) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
track and field (e.g., shot, discus, hammer throw) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
track and field (e.g., high jump, long jump, triple jump, javelin, pole vault) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
track and field (e.g., steeplechase, hurdles) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)10
carrying 15 pound load (e.g. suitcase), level ground or downstairs ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
carrying 15 lb child, slow walking ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.3
carrying load upstairs, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.3
climbing hills, no load ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6.3
climbing hills with 0 to 9 lb load ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6.5
climbing hills with 10 to 20 lb load ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7.3
climbing hills with 21 to 42 lb load ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.3
climbing hills with 42+ lb load ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9
stair climbing, using or climbing up ladder (Taylor Code 030) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
stair climbing, slow pace ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
stair climbing, fast pace ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.8
descending stairs ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
walking, less than 2.0 mph, strolling, very slow ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2
walking, 2.8 to 3.2 mph,, firm surface, moderate pace ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
walking, 3.5 mph, level, firm surface, brisk ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.3
walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 1 to 5% grade ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.3
walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 6% to 15% grade ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
race walking ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6.5
hiking, cross country (Taylor Code 040) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
walking, grass track ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.8
walking, plowed field or sand ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.5
paddle boat ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4
sailing, boat and board sailing, windsurfing, ice sailing, general (Taylor Code 235) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3
sailing, in competition ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.5
skiing, water or wakeboarding (Taylor Code 220) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
skindiving, moderate ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)11.8
skindiving, scuba diving, general (Taylor Code 310) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
snorkeling (Taylor Code 310) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
surfing, body or board, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3
surfing, body or board, competitive ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5
swimming laps, freestyle, fast, vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9.8
swimming, backstroke, general, training or competition ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9.5
swimming, backstroke, recreational ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.8
swimming, breaststroke, recreational ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.3
swimming, butterfly, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)13.8
swimming, crawl, medium speed, ~50 yards/minute, vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8.3
swimming, lake, ocean, river (Taylor Codes 280, 295) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
swimming, leisurely, not lap swimming, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)6
swimming, sidestroke, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
swimming, synchronized ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)8
swimming, treading water, moderate effort, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
tubing, floating on a river, general ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)2.3
water aerobics, water calisthenics ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.5
water polo ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)10
water volleyball ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3
water jogging ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)9.8
water walking, moderate effort, moderate pace ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)4.5
skating, ice, general (Taylor Code 360) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
skiing, cross country, 5.0-7.9 mph, brisk speed, vigorous effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12.5
skiing, downhill, alpine or snowboarding, moderate effort, general, active time only ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.3
skiing, roller, elite racers ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)12.5
sledding, tobogganing, bobsledding, luge (Taylor Code 370) ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)7
snow shoeing, moderate effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.3
snowmobiling, driving, moderate ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)3.5
snow shoveling, by hand, moderate effort ค่าอ้างอิง MET (60 กิโลกรัม)5.3
หมวดหมู่ตัวกรอง:
All
แบบตาราง: เล็กกลางใหญ่
ชื่อกิจกรรม
แคลอรี่ที่เผาผลาญในระหว่างกิจกรรม
(กิโลแคลอรี่ / 10 นาที)
ข้อมูลอ้างอิง
MET
bicycling, mountain, general
85
8.5
bicycling, general
75
7.5
bicycling, leisure
58
5.8
activity video game (e.g., Wii Fit)
23
2.3
bicycling, 30-50 watts,light effort
35
3.5
bicycling, 90-100 watts, moderate to vigorous effort
68
6.8
bicycling, 161-200 watts, vigorous effort
110
11
calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, jumping jacks), vigorous effort
80
8
calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, lunges), moderate effort, going up & down from floor
38
3.8
calisthenics (e.g., sit-ups, abdominal crunches), light effort
28
2.8
circuit training
80
8
Elliptical trainer, moderate effort
50
5
resistance training
60
6
squats
50
5
health club exercise, general (Taylor Code 160)
55
5.5
health club exercise classes, general, gym/weight training combined in one visit
50
5
health club exercise, conditioning classes
78
7.8
rope skipping, general
123
12.3
rowing, stationary ergometer, general, vigorous effort
60
6
slide board exercise, general
110
11
slimnastics, jazzercise
60
6
stretching, mild
23
2.3
pilates, general
30
3
upper body exercise, arm ergometer
28
2.8
upper body exercise, stationary bicycle - Airdyne (arms only)40 rpm, moderate
43
4.3
water aerobics, water calisthenics, water exercise
53
5.3
yoga, Hatha
25
2.5
yoga, Power
40
4
ballet, modern, or jazz, general, rehearsal or class
50
5
tap
48
4.8
aerobic, general
73
7.3
bench step class, general
85
8.5
ethnic or cultural dancing
45
4.5
ballroom, fast
55
5.5
disco
78
7.8
ballroom ,general
113
11.3
ballroom, slow
30
3
Anishinaabe Jingle Dancing
55
5.5
Caribbean dance
35
3.5
lying quietly
13
1.3
sitting quietly
13
1.3
standing quietly
13
1.3
sleeping
10
1
Running, 4 mph (13 min/mile)
60
6
running, 5 mph (12 min/mile)
83
8.3
running, 5.2 mph (11.5 min/mile)
90
9
running, 6 mph (10 min/mile)
98
9.8
running, 6.7 mph (9 min/mile)
105
10.5
running, 7 mph (8.5 min/mile)
110
11
running, 7.5 mph (8 min/mile)
115
11.5
running, 8 mph (7.5 min/mile)
118
11.8
running, 8.6 mph (7 min/mile)
123
12.3
running, 9 mph (6.5 min/mile)
128
12.8
running, 10 mph (6 min/mile)
145
14.5
running, 11 mph (5.5 min/mile)
160
16
running, 12 mph (5 min/mile)
190
19
running, 13 mph (4.6 min/mile)
198
19.8
running, 14 mph (4.3 min/mile)
230
23
running, cross country
90
9
running, stairs, up
150
15
running, marathon
133
13.3
archery, non-hunting
43
4.3
badminton, competitive (Taylor Code 450)
70
7
badminton, social singles and doubles, general
55
5.5
basketball, game (Taylor Code 490)
80
8
basketball, general
65
6.5
basketball, shooting baskets
45
4.5
basketball, drills, practice
93
9.3
billiards
25
2.5
bowling (Taylor Code 390)
30
3
boxing, in ring, general
128
12.8
boxing, punching bag
55
5.5
boxing, sparring
78
7.8
broomball
70
7
cheerleading, gymnastic moves, competitive
60
6
coaching, football, soccer, basketball, baseball, swimming, etc.
40
4
cricket, batting, bowling, fielding
48
4.8
croquet
33
3.3
curling
40
4
darts, wall or lawn
25
2.5
fencing
60
6
frisbee playing, general
30
3
golf, general
48
4.8
hacky sack
40
4
handball, general (Taylor Code 520)
120
12
high ropes course, multiple elements
40
4
hang gliding
35
3.5
hockey general
80
8
horseback riding, general
55
5.5
jai alai
120
12
martial arts ( judo, karate, kick boxing, tae kwan do,Muay Thai boxing)
103
10.3
juggling
40
4
moto-cross, off-road motor sports, all-terrain vehicle, general
40
4
orienteering
90
9
paddleball, casual, general (Taylor Code 460)
60
6
polo, on horseback
80
8
racquetball, general (Taylor Code 470)
70
7
rock climbing, ascending rock, high difficulty
75
7.5
rodeo sports, general, moderate effort
55
5.5
rope jumping, fast pace, >= 100 skips/min
123
12.3
rope jumping, slow pace, < 100 skips/min
88
8.8
rugby, union, team, competitive
83
8.3
skateboarding, general, moderate effort
50
5
skateboarding, competitive, vigorous effort
60
6
rollerblading
98
9.8
soccer, competitive
100
10
soccer, casual, general (Taylor Code 540)
70
7
softball or baseball, fast or slow pitch, general (Taylor Code 440)
50
5
softball,pitching
60
6
squash, general
73
7.3
table tennis, ping pong (Taylor Code 410)
40
4
tennis, doubles (Taylor Code 430)
60
6
tennis, singles (Taylor Code 420)
80
8
trampoline, recreational
35
3.5
trampoline, competitive
45
4.5
volleyball (Taylor Code 400)
40
4
volleyball, competitive, in gymnasium
60
6
volleyball, beach, in sand
80
8
wrestling (one match = 5 minutes)
60
6
track and field (e.g., shot, discus, hammer throw)
40
4
track and field (e.g., high jump, long jump, triple jump, javelin, pole vault)
60
6
track and field (e.g., steeplechase, hurdles)
100
10
carrying 15 pound load (e.g. suitcase), level ground or downstairs
50
5
carrying 15 lb child, slow walking
23
2.3
carrying load upstairs, general
83
8.3
climbing hills, no load
63
6.3
climbing hills with 0 to 9 lb load
65
6.5
climbing hills with 10 to 20 lb load
73
7.3
climbing hills with 21 to 42 lb load
83
8.3
climbing hills with 42+ lb load
90
9
stair climbing, using or climbing up ladder (Taylor Code 030)
80
8
stair climbing, slow pace
40
4
stair climbing, fast pace
88
8.8
descending stairs
35
3.5
walking, less than 2.0 mph, strolling, very slow
20
2
walking, 2.8 to 3.2 mph,, firm surface, moderate pace
35
3.5
walking, 3.5 mph, level, firm surface, brisk
43
4.3
walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 1 to 5% grade
53
5.3
walking, 2.9 to 3.5 mph, uphill, 6% to 15% grade
80
8
race walking
65
6.5
hiking, cross country (Taylor Code 040)
60
6
walking, grass track
48
4.8
walking, plowed field or sand
45
4.5
paddle boat
40
4
sailing, boat and board sailing, windsurfing, ice sailing, general (Taylor Code 235)
30
3
sailing, in competition
45
4.5
skiing, water or wakeboarding (Taylor Code 220)
60
6
skindiving, moderate
118
11.8
skindiving, scuba diving, general (Taylor Code 310)
70
7
snorkeling (Taylor Code 310)
50
5
surfing, body or board, general
30
3
surfing, body or board, competitive
50
5
swimming laps, freestyle, fast, vigorous effort
98
9.8
swimming, backstroke, general, training or competition
95
9.5
swimming, backstroke, recreational
48
4.8
swimming, breaststroke, recreational
53
5.3
swimming, butterfly, general
138
13.8
swimming, crawl, medium speed, ~50 yards/minute, vigorous effort
83
8.3
swimming, lake, ocean, river (Taylor Codes 280, 295)
60
6
swimming, leisurely, not lap swimming, general
60
6
swimming, sidestroke, general
70
7
swimming, synchronized
80
8
swimming, treading water, moderate effort, general
35
3.5
tubing, floating on a river, general
23
2.3
water aerobics, water calisthenics
55
5.5
water polo
100
10
water volleyball
30
3
water jogging
98
9.8
water walking, moderate effort, moderate pace
45
4.5
skating, ice, general (Taylor Code 360)
70
7
skiing, cross country, 5.0-7.9 mph, brisk speed, vigorous effort
125
12.5
skiing, downhill, alpine or snowboarding, moderate effort, general, active time only
53
5.3
skiing, roller, elite racers
125
12.5
sledding, tobogganing, bobsledding, luge (Taylor Code 370)
70
7
snow shoeing, moderate effort
53
5.3
snowmobiling, driving, moderate
35
3.5
snow shoveling, by hand, moderate effort
53
5.3
Back to Top
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

MET หมายความว่าอะไร:

The Metabolic Equivalent of Task (MET) เป็นวิธีการประเมินความเข้มข้นของการออกกำลังกาย

สามารถนิยามได้อย่างง่ายๆว่าเป็นอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายในระหว่างการกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง หารด้วยอัตราการเผาผลาญพลังงานในสภาวะพักผ่อน 1 MET หมายถึงการเผาผลาญพลังงานของคนที่พักผ่อน (เช่น นั่ง) โดยเขาเผาผลาญแคลอรี 1 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือสามารถเข้าใจว่าการใช้งานออกกำลังกายของแอลกอฮอล์ 3.5 มิลลิลิตรต่อกิโลกรัมต่อนาที

1MET =
1กิโลแคลอรี / กิโลกรัม / ชั่วโมง = 3.5มิลลิลิตร / กิโลกรัม / นาที

โปรดสังเกตหน่อยว่าหน่วยเวลาที่นี่ อย่าสับสนระหว่างนาทีและชั่วโมง!

ค่า MET อ้างอิงสำหรับชาย

สำหรับชาย (สมมติน้ำหนัก 70 กิโลกรัม) น้อยกว่า 4 MET เป็น "ความเข้มข้นต่ำ" 4 ถึง 6 MET เป็น "ความเข้มข้นปานกลาง" 6 ถึง 8 MET เป็น "ความเข้มข้นปานกลางสูง" 8 ถึง 10 MET เป็น "ความเข้มข้นสูง" และมากกว่า 10 MET เป็น "ความเข้มข้นสูงมาก"

ค่า MET อ้างอิงสำหรับหญิง

สำหรับหญิง (น้ำหนัก 50 กิโลกรัม) น้อยกว่า 2.8 MET เป็น "ความเข้มข้นต่ำ" 2.8 ถึง 4.3 MET เป็น "ความเข้มข้นปานกลาง" 4.4 ถึง 5.9 MET เป็น "ความเข้มข้นปานกลางสูง" 6 ถึง 7.5 MET เป็น "ความเข้มข้นสูง" และมากกว่า 7.6 MET เป็น "ความเข้มข้นสูงมาก"

ความสัมพันธ์ระหว่างการออกกำลังกายและสุขภาพ

หน่วยที่ใช้บ่อยคือ METs-min ซึ่งหมายถึงการคูณ MET ด้วย 60 นาที ตัวอย่างเช่นเทนนิสมี MET 8 ซึ่งยังสามารถบ่งบอกได้ว่าเทนนิสเท่ากับ 480 METs-min มีการศึกษาหลายรายงานที่สรุปว่ากลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น โรคเบาหวาน มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ และโรคอื่นๆ สามารถเพิ่มระดับสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 3000-4000 METs-min

พื้นที่ข้อมูล:(ฟังก์ชั่นทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นฟรีและรักษาด้วยโฆษณาและผู้สนับสนุน)

X
ร่วมงานธุรกิจ:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});