Máy Tính Bù Số Nhị Phân Chuyển đổi giữa nhị phân và thập phân, hỗ trợ số có dấu và tính toán bù

Kết quả chuyển đổi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chức năng Máy Chuyển Đổi Nhị Phân và Bù:

Công cụ này cho phép chuyển đổi số giữa biểu diễn nhị phân và thập phân. Có thể chuyển đổi số dương và số âm, đồng thời cung cấp kết quả bù 1 và 2, cũng như hỗ trợ đầu vào bù để lấy số nhị phân ban đầu.

Bù là gì?

Trong khoa học máy tính, bù là cách biểu diễn số âm. Hai bù phổ biến nhất là bù 1 và bù 2. Bù 1 được thu được bằng cách đảo ngược từng bit trong biểu diễn nhị phân (0 trở thành 1 và 1 trở thành 0). Bù 2 được tạo ra từ bù 1 bằng cách cộng thêm 1. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống máy tính hiện đại vì nó làm đơn giản hóa các phép cộng và trừ. Ví dụ, nếu chúng ta có một số nhị phân 8 bit 10011011, thì bù 1 của nó là 01100100 và bù 2 của nó là 01100101. Để biết thêm thông tin, xem Bù 2.

Bù được Sử Dụng Như Thế Nào?

Trong khoa học máy tính, việc sử dụng bù để biểu diễn và thực hiện các phép toán trên số âm có một số lợi ích chính:

  • Giản Lược Thiết Kế Phần Cứng: Sử dụng bù có thể giản lược hóa việc triển khai phần cứng cho các phép cộng và trừ. Ví dụ, để tính A-B, chúng ta chỉ cần chuyển B thành bù của nó, sau đó cộng A với bù đó. Như vậy, chúng ta có thể sử dụng cùng một bộ cộng để thực hiện các phép cộng và trừ.
  • Tiết Kiệm Không Gian Lưu Trữ: Sử dụng bù cho phép sự khác biệt giữa số dương và số âm trong biểu diễn nhị phân chỉ có ở bit cao nhất (bit dấu). Điều này loại bỏ nhu cầu cho không gian lưu trữ bổ sung để lưu trữ dấu của một số.
  • Dễ So Sánh Các Số: Trong hệ thống bù, chúng ta có thể so sánh trực tiếp hai số nhị phân mà không cần xem xét dấu của chúng. Điều này là do trong hệ thống bù, đối với hai số A và B, nếu A > B, thì biểu diễn nhị phân của A sẽ luôn lớn hơn biểu diễn nhị phân của B.

Phương pháp chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân trong các ngôn ngữ lập trình khác nhau

JavaInteger.toBinaryString(decimal_number)
JavaScriptlet binary = decimal_number.toString(2);
Microsoft .NET / C#string binary = Convert.ToString(decimal_number, 2);
Pythonbinary = bin(decimal_number)[2:]
Rubybinary = decimal_number.to_s(2)
Go import strconv
binary := strconv.FormatInt(decimal_number, 2)

Khu vực Thông tin: (Tất cả các tính năng trên trang web này đều miễn phí và được duy trì thông qua quảng cáo và nhà tài trợ)

X
Hợp tác Kinh doanh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});