Máy Tính Bù Hai Chuyển đổi giữa Nhị phân và Thập phân, hỗ trợ số có dấu và tính toán bù hai

Kết quả chuyển đổi
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đặc Điểm của Máy Tính Chuyển Đổi Nhị Phân và Bù:

Chuyển đổi giữa nhị phân và thập phân, chuyển đổi lẫn nhau giữa cả hai, cả số dương và số âm đều có thể chuyển đổi, và bạn cũng có thể tính toán bù 1 và bù 2.

Chuyển Đổi Nhị Phân sang Thập Phân

Chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân liên quan đến việc chuyển đổi số nhị phân thành số thập phân. Ví dụ, số nhị phân 1010 chuyển đổi thành số thập phân 10.

Chuyển Đổi Thập Phân sang Nhị Phân

Chuyển đổi từ thập phân sang nhị phân liên quan đến việc chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân. Ví dụ, số thập phân 10 chuyển đổi thành số nhị phân 1010.

Complement là gì?

Complement là một biểu diễn số học được sử dụng để chỉ số âm. Có nhiều biểu diễn của complement, chẳng hạn như bù 1 và bù 2. Để biết thông tin chi tiết hơn, bạn có thể tham khảo Bù hai.

Khu vực Thông tin: (Tất cả các tính năng trên trang web này đều miễn phí và được duy trì thông qua quảng cáo và nhà tài trợ)

X
Hợp tác Kinh doanh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});