Trình Tạo Số Ngẫu Nhiên Tạo số ngẫu nhiên không trùng lặp trong khoảng tùy chỉnh

0
Ghi lại tạo số
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giới Thiệu Trình Tạo Số Ngẫu Nhiên:

Tạo số ngẫu nhiên, tùy chỉnh khoảng và tạo nhanh chóng.

Trình tạo số ngẫu nhiên này cho phép bạn tạo số trong khoảng tùy chỉnh, còn gọi là RNG. Bạn có thể tạo nhiều số ngẫu nhiên không trùng lặp cùng lúc và sao chép chúng vào clipboard chỉ với một lần nhấn. Chúng tôi là trình tạo số ngẫu nhiên chuyên nghiệp nhất trên web và hoàn toàn miễn phí, không cần đăng ký!

Nguyên Tắc của Số Ngẫu Nhiên:

Các số ngẫu nhiên được máy tính tạo ra thực tế là một dạng của pseudo-randomness. Mặc dù có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Nhiều thuật toán trong hệ thống sử dụng một công thức cố định để tạo số ngẫu nhiên, nhưng chúng thay đổi do các tham số ban đầu khác nhau, ví dụ như thời gian hệ thống, và nhiều thứ khác. Tóm lại, chúng là các thuật toán, nhưng trong các tình huống sử dụng thông thường, chúng có thể coi như trình tạo số ngẫu nhiên thực sự.

Khu vực Thông tin: (Tất cả các tính năng trên trang web này đều miễn phí và được duy trì thông qua quảng cáo và nhà tài trợ)

X
Hợp tác Kinh doanh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});