Máy tính ngày làm việc Loại bỏ ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ tùy chỉnh để tính toán ngày

Đặt ngày làm việc của tôi

A. Tính số ngày làm việc

Bạn có thể tính toán số ngày làm việc giữa hai ngày, bao gồm ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

B. Tính toán ngày làm việc

Ngày bắt đầu không tính. Lấy ngày sau một số ngày làm việc đã nhập hoặc quay lại trong thời gian trước đó.

Sau
Sau
Tính toán ngày thứ
ngày làm việc
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

C: Ngày làm việc là gì?

T: Còn được gọi là ngày làm việc hoặc ngày làm việc bình thường, đó là các ngày mà bạn làm việc bình thường.

C: Làm thế nào để sử dụng máy tính ngày làm việc?

T: Hãy đảm bảo bạn đặt các ngày làm việc cố định hàng tuần của bạn trước.

Khác với máy tính ngày, máy tính ngày làm việc cho phép bạn cấu hình các ngày làm việc cố định hàng tuần của bạn. Khi tính toán các ngày đã qua hoặc các ngày trong tương lai, các ngày không phải làm việc sẽ bị loại bỏ. Tuy nhiên, nếu bạn bao gồm các ngày nghỉ lễ quốc gia, bạn sẽ cần điều chỉnh kết quả tính toán.

Khu vực Thông tin: (Tất cả các tính năng trên trang web này đều miễn phí và được duy trì thông qua quảng cáo và nhà tài trợ)

X
Hợp tác Kinh doanh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});