Bộ chuyển đổi kiểu chữ tiếng Anh Chế độ Chữ cái Bắt đầu Câu tiên tiến

Chế độ xem:

Dán văn bản bạn muốn chuyển đổi:

Kết quả:

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giới thiệu về Bộ Chuyển Đổi Chữ Hoa và Chữ Thường:

Bạn có thể chọn giữa các chế độ như 'Tất cả viết hoa', 'Tất cả viết thường', 'Viết hoa đầu từng từ' và 'Viết hoa đầu từng câu'.

Công cụ này được thiết kế để giải quyết vấn đề chữ hoa và chữ thường trong văn bản tiếng Anh. Bạn có thể sử dụng công cụ này để nhanh chóng chuyển đổi định dạng văn bản theo nhu cầu của bạn.

Chế độ 'Tất cả viết hoa':

Chuyển đổi tất cả chữ cái thành chữ hoa.

Chế độ 'Tất cả viết thường':

Chuyển đổi tất cả chữ cái thành chữ thường.

Chế độ 'Viết hoa đầu từng từ':

Chế độ này phân tích văn bản và chuyển đổi chữ cái đầu tiên của từng từ thành chữ hoa.

Chế độ 'Viết hoa đầu từng câu':

Đúng, đó là 'câu' viết hoa!

Chế độ này phân tích văn bản và xác định vị trí bắt đầu của các câu, chuyển đổi chữ cái đầu tiên thành chữ hoa. Điều này hữu ích cho báo cáo và viết, tránh việc chỉnh sửa thủ công mất thời gian.

Khu vực Thông tin: (Tất cả các tính năng trên trang web này đều miễn phí và được duy trì thông qua quảng cáo và nhà tài trợ)

X
Hợp tác Kinh doanh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});