Калькулятор Доповнень Двійкових Чисел Конвертація між двійковим та десятковим, підтримка знакових чисел та обчислення доповнень

Результат конвертації
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Функції конвертера Двійкового та Доповнень:

Цей інструмент дозволяє конвертувати числа між двійковими та десятковими представленнями. Можна конвертувати як позитивні, так і від'ємні числа, отримувати результати доповнень 1 і 2, а також вводити доповнення для отримання початкових двійкових чисел.

Що таке Доповнення?

У комп'ютерних науках доповнення - це спосіб представлення від'ємних чисел. Найпоширеніші доповнення - це доповнення 1 і 2. Доповнення 1 отримується шляхом інвертування кожного біта в двійковому представленні (0 стає 1, а 1 стає 0). Доповнення 2 отримується додаванням 1 до доповнення 1. Цей метод широко використовується в сучасних комп'ютерних системах, оскільки спрощує операції додавання та віднімання. Наприклад, якщо у нас є двійкове число з 8 бітами 10011011, його доповнення 1 буде 01100100, а доповнення 2 - 01100101. Для додаткової інформації дивіться Доповнення 2.

Як використовуються Доповнення?

У комп'ютерних науках використання доповнень для представлення й роботи з від'ємними числами має кілька основних переваг:

  • Спрощення конструкції апаратного забезпечення: Використання доповнень може спростити реалізацію апаратури для операцій додавання та віднімання. Наприклад, для обчислення A-B потрібно лише перетворити B на його доповнення, а потім додати A до цього доповнення. Таким чином, можна використовувати один і той же суматор для виконання операцій додавання та віднімання.
  • Економія обсягу пам'яті: Використання доповнень дозволяє розрізняти між позитивними та від'ємними числами в двійковому представленні лише за допомогою найбільш значущого біту (біта знаку). Це усуває потребу в додатковому просторі для збереження ознаки числа.
  • Зручне порівняння чисел: У системі доповнень можна безпосередньо порівнювати два двійкові числа без врахування їх ознаки. Це через те, що у системі доповнень для будь-якої пари чисел A та B, якщо A > B, то двійкове представлення A завжди буде більшим за двійкове представлення B.

Методи конвертації з десяткового в двійкове у різних мовах програмування

JavaInteger.toBinaryString(decimal_number)
JavaScriptlet binary = decimal_number.toString(2);
Microsoft .NET / C#string binary = Convert.ToString(decimal_number, 2);
Pythonbinary = bin(decimal_number)[2:]
Rubybinary = decimal_number.to_s(2)
Go import strconv
binary := strconv.FormatInt(decimal_number, 2)

Інформаційний розділ: (Усі функції на цьому веб-сайті є безкоштовними і підтримуються завдяки рекламі та спонсорам)

X
Бізнес-співпраця:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});