Luyện Tập Kiểm Tra Trí Nhớ Kiểm tra trí nhớ của bạn với trò chơi lật bài, nâng cao trí nhớ một cách hiệu quả

Hãy bắt đầu ghi nhớ các lá bài, sau 10 giây nhấn theo thứ tự số trên các lá
Bắt đầu trò chơi
  Thời gian:0giây
Nhấn vào nút để bắt đầu trò chơi,
và ghi nhớ chuỗi số trên các lá bài trong vòng 10 giây
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giới Thiệu về Luyện Tập Trí Nhớ:

Bạn tự hỏi mình có đang già đi không?

Bấm vào nút để bắt đầu trò chơi và sẽ hiện ra chín lá bài với các số từ 1 đến 9. Hãy cố gắng ghi nhớ các số trên các lá bài trong mười giây và sau đó chọn các lá bài theo thứ tự đó. Hãy vượt qua tất cả các cấp độ!

Thành Tựu Đã Đạt:

Hoàn thành nhiệm vụ chứng tỏ trí nhớ của bạn khá tốt, nhưng dựa trên thời gian, bạn có thể đạt được các kết quả sau:

  • Trên 10 giây: Ổn rồi, ít nhất đã vượt qua!
  • Từ 8-10 giây: Chúc mừng, trí nhớ của bạn rất tốt!
  • Từ 7-8 giây: Có vẻ như bạn có một trí nhớ đỉnh cao~~~
  • Từ 5-6 giây: Wow! Mình vừa thấy gì vậy?
  • Từ 3-4 giây: Bạn là thiên tài của trí nhớ...
  • Dưới 2 giây: Không thể tin được! Nếu bạn làm được, hãy chụp ảnh màn hình và gửi cho quản trị viên.

Trí Nhớ Ngắn Hạn Là Gì?

Trí nhớ ngắn hạn là một dạng trí nhớ có đặc điểm là có thể ghi nhớ thông tin trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng thời gian duy trì rất ngắn. Để biết thêm chi tiết, hãy xem tại: Trí Nhớ Ngắn Hạn

Khu vực Thông tin: (Tất cả các tính năng trên trang web này đều miễn phí và được duy trì thông qua quảng cáo và nhà tài trợ)

X
Hợp tác Kinh doanh:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});