Unix Timestamp Dönüştürme Aracı 1970-01-01 tarihinden bu yana saniyeler (UTC)

Şu anki zaman:
Saniye
Biçimi Değiştir
Saniye
Saniye
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Unix Timestamp Nedir?

Zamanı saniyeler cinsinden temsil eden bir yöntemdir ve hesaplamaları 1970-01-01 tarihinden başlar (UTC).

Unix Timestamp, olayların zamanını kaydetmek, zaman aralıklarını hesaplamak ve zamanı çeşitli uygulamalarda izlemek ve sıralamak için genellikle kullanılan bir yöntemdir. Unix Timestamp, saniyeler cinsinden ölçüldüğü için dünya çapında tutarlıdır ve zaman dilimlerinden veya coğrafi konumdan etkilenmez. Örneğin, olayların zamanını hem ABD'de hem de Çin'de kaydetmeniz gerekiyorsa, Unix Timestamp kullanarak bu olayların zaman damgalarının tutarlı olmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Narrative Bilgi Tabanı - Unix Zaman Nedir?

Farklı dillerde şu anki Unix Timestamp'i nasıl alabileceğiniz:

Javatime
JavaScriptMath.round(new Date().getTime()/1000)
Microsoft .NET / C# epoch = (DateTime.Now.ToUniversalTime().Ticks - 621355968000000000) / 10000000
MySQLSELECT unix_timestamp(now())
Perltime
PHPtime()
PostgreSQLSELECT extract(epoch FROM now())
Pythonimport time + time.time()
RubyTime.now、Time.new、Time.now.to_i
Go import time + int32(time.Now().Unix())
SQL ServerSELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', GETUTCDATE())
Unix / Linuxdate +%s
VBScript / ASPDateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", Now())

Farklı dillerde Unix Timestamp'i standart zamana nasıl döndürebileceğiniz:

Java String date = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").format(new java.util.Date(Unix timestamp * 1000))
JavaScript var unixTimestamp = new Date(Unix timestamp * 1000) + commonTime = unixTimestamp.toLocaleString()
Linuxdate -d @Unix timestamp
MySQLfrom_unixtime(Unix timestamp)
Perl my $time = Unix timestamp + my ($sec, $min, $hour, $day, $month, $year) = (localtime($time))[0,1,2,3,4,5,6]
PHPdate('r', Unix timestamp)
PostgreSQL SELECT TIMESTAMP WITH TIME ZONE 'epoch' + Unix timestamp) * INTERVAL '1 second';
Pythonimport time + time.gmtime(Unix timestamp)
RubyTime.at(Unix timestamp)
SQL ServerDATEADD(s, Unix timestamp, '1970-01-01 00:00:00')
VBScript / ASPDateAdd("s", Unix timestamp, "01/01/1970 00:00:00")

Farklı dillerde standart zamanı Unix Timestamp'e nasıl döndürebileceğiniz:

Java long epoch = new java.text.SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy HH:mm:ss").parse("01/01/1970 01:00:00");
JavaScript var commonTime = new Date(Date.UTC(year, month - 1, day, hour, minute, second))
MySQLSELECT unix_timestamp(time)
Perl use Time::Local + my $time = timelocal($sec, $min, $hour, $day, $month, $year);
PHPmktime(hour, minute, second, month, day, year)
PostgreSQLSELECT extract(epoch FROM date('YYYY-MM-DD HH:MM:SS'));
Python import time + int(time.mktime(time.strptime('YYYY-MM-DD HH:MM:SS', '%Y-%m-%d %H:%M:%S')))
RubyTime.local(year, month, day, hour, minute, second)
SQL ServerSELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', time)
Unix / Linuxdate +%s -d"Jan 1, 1970 00:00:01"
VBScript / ASPDateDiff("s", "01/01/1970 00:00:00", time)

Bilgi Alanı: (Bu web sitesindeki tüm özellikler ücretsizdir ve reklamlar ve sponsorlar aracılığıyla sürdürülmektedir)

X
İş İşbirliği:
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});